Tunes クリーナー

動作環境

  • 対応OS:Mac 10.6 / 10.7 / 10.8 (32-bit / 64bit)
  • プロセッサー:1Ghz以上
  • RAM:512 MB RAM(1024 MB又はそれ以上推奨)
  • もっと多い:iTunes 10.4( www.itunes.com/downloadから無料ダウンロード)とネット接続など

Leave a Reply